Thẻ: làm

Nghề làm giấy cổ truyền 300 năm của người H’Mông …

Đồng bào dân tộc H’Mông ở Pà Cò và Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) vốn sinh sống…