Thẻ: nước

Cấm cá nhân đầu tư nhà đất ra nước ngoài: Liệu có …

Một số chuyên gia cho rằng quy định này không có nhiều tác dụng vì vẫn có kẽ hở để…