Thẻ: thang

Nghệ An: 9 tháng giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn …

Tính đến hết tháng 9, hơn 14.800 lao động tại Nghệ An nộp giấy tờ yêu cầu hưởng trợ cấp…